นับแต่นี้ต่อไป จะไม่นำข่าวมาลงในนี้แล้วนะครับ

แต่จะลงที่ twitter.com/on13SJ และ on13SJdiary.wordpress.com แทน

^^

Advertisements