F(x) แสดงด้านที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อเผยถึงความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับซุปเปอร์จูเนียร์ที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน

“รุ่นพี่ซุปเปอร์จูเนียร์พวกเขาเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและรุ่นพี่ที่ดีของพวกเรา ดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเราเป็นคู่แข่งของเรา
พวกเรามีสัมพันพันธ์ที่เราทั้งสองได้รับผมประโยชน์ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน โดยส่วนตัวแล้ว พวกเขาเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราในหลายๆสิ่ง ตามความเป็นจริงแล้ว พวกเราหวังว่ารุ่นพี่ซุปเปอร์จูเนียร์
จะได้รับความนิยมมากกว่าพวกเรา (ซอลลีกล่าว)”

Source: Asiae
Translated by Minnie @ SUJUISM.BLOGSPOT.COM

แปลไทย : iiberry @ GUCCIHAE.COM

WWW.GUCCIHAE.COM

Advertisements