..พวกเราจะทำให้คุณประหลาดใจอีกครั้ง..

..4..

Source: 박정수 미니홈피
Translated by: vn_fans @ SJ-WORLD.NET
Confirmed by: ♥ jubee ♥ @ SJ-WORLD.NET

Advertisements