2010.04.02 09:43

เฮติ…
เฮติ…

ในรถบัสเฮติ…

2010.04.02 09:44

เฮติ2..

아이티..2
Haiti..2

QUOTE
2010.04.02 09:46

아이티3…
Haiti 3…

เฮติ…

ภาวนาอย่างมากมายจริงๆ ด้วยความรักและเอาใจใส่

Source : 이동해의 미니홈피  ㅡ แปลไทย โดย yeonyehnyuseu.wordpress.com

Advertisements