การ แถลงการณ์จาก Sun le เรื่องการขอยุติสัญญาของฮันเกิง

翻译转庚吧——兰晴子

คำประกาศของ Sun
แถลงการณ์ต่อไปนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ผมได้รู้เห็นมาตลอดหลายปีเกี่ยวกับฮัน เกิงและผมสัญญาว่าผมจะรับผิดชอบในทุกคำพูด

1. หน้ากาก
ในช่วงแรกของการเดบิวต์เป็นซุเปอร์จูเนียร์ (ประมาณปลายปี 2005 ต่อกับปี 2006)
ฮันเกิงต้องออกแสดงโดยใส่หน้ากากและสามารถปรากฏตัวได้ในสถานีโทรทัศน์บาง ช่องเท่านั้น
เนื่องจากเหตุผลบางประการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและเป็นการดูถูกฮันเกิง
อันส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจต่อฮันเกิงอย่างมาก ปัญหาเกิดจากข้อกฎหมายบางประการ
และการบริหารจัดการของ SM ภายหลังฮันเกิงสามารถขึ้นแสดงได้โดยไม่ต้องใส่หน้ากาก
นั่นพอจะสรุปได้ว่าก่อนหน้านี้บริษัทไม่ได้จัดการปัญหาในกรณีนี้
อย่างที่ควรจะเป็น
และเพิกเฉยต่อสิทธิที่ฮันเกิงควรจะได้รับ

2. การเลือก ปฏิบัติ
คอนเสิร์ตซุปเปอร์โชว์ที่เซี่ยงไฮ้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 2008 ที่นั่งครอบครัวของฮันเกิง
ถูกจัดให้อยู่ในที่ซึ่งไกลจากเวที ในขณะที่ที่นั่งครอบครัวของสมาชิกคนอื่นอยู่ตรงกลางฮอลล์
หลังจากที่สมาชิกในครอบครัวของฮันเกิงทราบเรื่องนี้จึงได้ร้องเรียนกับ SM
จนสามารถย้ายที่นั่งมาตรงกลางฮอลล์ได้

3. ความไม่เท่า เทียมกันเรื่องค่าใช้จ่าย
ในประเทศจีนสมาชิกชาวเกาหลีของวงสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
กับบริษัทและสมาชิกคนอื่นๆ ได้ ในขณะที่ฮันเกิงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองทั้งหมด

4. การเลือก ปฏิบัติต่อการชีวิตประจำวันของสมาชิกชาวจีน
ที่ประเทศเกาหลีสมาชิกชาวเกาหลีทุกคนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านที่เกาหลีได้ใน ช่วงพัก
ในขณะที่ถ้าเป็นประเทศจีนฮันเกิงไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน
แต่หลังจากที่ฮันเกิงได้เข้าหารือด้วย
หลายครั้งบริษัทจึงยอมให้ฮันเกิงหาที่พักที่อยู่บริเวณใกล้ๆ ได้เท่านั้น

5. การ ไม่ รับประกันเรื่องส่วนแบ่งรายได้
บริษัทจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายของฮันเกิงปีละสองครั้ง โดยทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆ
และไม่แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน ทำให้ฮันเกิงไม่ได้รับการการันตีเรื่องรายได้อย่างแน่นอน
ทั้งๆ ที่รายได้ก็น้อยอยู่แล้ว มีเพียงการให้เซ็นชื่อในใบรับเงินเท่านั้นเวลาที่ฮันเกิงได้รับค่าจ้าง
SM ไม่เคยแจ้งรายละเอียดในเรื่องใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจน ไม่มีทั้งใบเสร็จจริงและสำเนา
แม้ว่าฮันเกิงจะขอร้องให้ออกใบเสร็จรับเงินแต่ทางบริษัท
ก็ปฏิเสธที่จะออกใบรับเงินให้
บริษัทจ่ายค่าจ้างเป็นเงินวอนซึ่งทำให้ฮันเกิงต้องแลกเงินถึงสองครั้งจึงจะ เปลี่ยนเป็นเงินหยวนได้
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินทำให้รายได้ที่น้อยอยู่แล้ว
ยิ่งน้อยไปอีก
ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีสาขาอยู่ที่ประเทศจีนและมีเงินหมุนเวียนเป็นเงินหยวนใช้ อยู่
ฮันเกิงเสนอให้จัดการเรื่องการจ่ายเงินให้เขาใหม่
เพื่อลดการสูญเสียในการแลกเปลี่ยนสกุลของเงิน
แต่บริษัทปฏิเสธและไม่มีคำอธิบายที่มีเหตุผลใดๆ บริษัทไม่ให้ความสำคัญและไม่ดำเนินการ
ในการจัดการผลประโยชน์ของฮันเกิง และไม่เคยมีคำอธิบายที่ดีพอ

6. SM ปฏิเสธโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานของฮันเกิง ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของฮันเกิงอย่างมาก
โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ในปี 2009 บริษัท Procter&Gamble ต้องการหานักแสดงชายเพื่อไปโฆษณาผลิตภัณฑ์ Olay เป็นครั้งแรก
SM ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือโดยอ้างหลายเหตุผล ในขณะที่ฮันเกิงไม่รับทราบเรื่อง
จนกระทั่งปลายปี 2009 ถึงได้รับทราบเรื่องนี้จากสตาฟคนหนึ่ง
2) ในเดือนมิถุนายน ปี 2009 นักแสดงชาวไต้หวันหลินอี้เฉิน (Ariel Lin) ต้องการหานักแสดงชาย
เพื่อมาแสดงในมิวสิควิดีโอของเธอ บริษัทของเธอได้เลือกฮันเกิง แต่ SM ปฏิเสธที่จะให้ฮันเกิงร่วมแสดง
โดยได้ส่งอีทงเฮและชเวชีวอนมาแสดงแทน บริษัทของเธอในที่สุดก็ต้องยอมรับข้อเสนอนี้
ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดความก้าวหน้าของฮันเกิง
3) ปลายปี 2008 ทีมงานภาพยนตร์เรื่องมู่หลานต้องการหานักแสดงเพื่อจะมารับบทนักแสดงนำชายตัว รอง
โปรดิวเซอร์ชื่นชอบในตัวฮันเกิงและพยายามติดต่อไปยังบริษัทหลายครั้งเพื่อ ให้ฮันเกิงรับบทนี้
แต่ทางบริษัทก็ได้ปฏิเสธไปทุกครั้ง การกระทำของบริษัทไม่เพียงแต่จะขัดขวางความก้าวหน้า
ของฮันเกิงเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับที่เคยให้สัญญาว่าจะสนับ สนุน
โอกาสทางด้านการแสดงของฮันเกิง

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ในมุมมองของผม ข้อแรก SM ให้โอกาสน้อยมากในเรื่องความก้าวหน้า
ในการงานเมื่อเทียบกับความโด่งดังและชื่อเสียงของเขา
(งานโฆษณา 2 งานและละคร 1 เรื่อง) นอกจากนี้บริษัทยังกีดกันไม่ให้ผู้จัดงานติดต่อกับฮันเกิง
ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ข้อที่สอง เมื่อ ฮันเกิงได้รับข้อเสนอที่ดีในการทำงาน บริษัทกลับไม่ให้ความสนใจ
และไม่สนับสนุนเขา คล้ายกับว่าบริษัทไม่อยากเห็นการพัฒนาของฮันเกิง การกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่เกิงจะได้รับและส่งผลต่อ
โอกาสในการก้าวหน้าอย่างมาก

ข้อสุดท้าย ทุกคนที สิทธิที่จะได้รับเสรีภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ
แต่การกระทำของบริษัทดูเหมือนว่าไม่ต้องการให้ฮันเกิงมีเสรีภาพในด้านนี้
และพยายามที่จะผูกตัวฮันเกิงให้ติดอยู่กับบริษัท การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐาน
ซึ่งมนุษย์ทุกคนรวมทั้งฮันเกิงควรได้รับ

7. SM ปฏิบัติไม่ดีกับลูกค้าและเพื่อนของฮันเกิงและล้อมกรอบกับคนที่จะมาติดต่อ ธุรกิจกับฮันเกิง
ยกตัวอย่างจากกรณีที่ผมได้ประสบมาเอง ในเดือนเมษายน ปี 2009 ผมได้เสนองานแสดง Night of Changbai
แก่ฮันเกิง บริษัทให้รายละเอียดเรื่องตัวที่ไม่เท่ากัน โดยตั้งราคาค่าตัวกับผมสูงมาก
เช่นตั้งราคาค่าตัวกับผม 350,000 หยวน แต่บอกกับสปอนเซอร์อื่น 300,000 หยวน
ซึ่งทำให้สปอนเซอร์เข้าใจผิดคิดว่าผมขอส่วนแบ่งค่าตัว เท่ากับเป็นการทำลายชื่อเสียงของผม
หลังจากนั้นผมได้โทรศัพท์ไปหามิสเตอร์คิมซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัทว่าทำไม ทำเช่นนี้
ผมได้รับคำตอบว่า บริษัทจะไม่ทำแบบนี้อีกในคราวหน้าแต่ทว่าปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข
เหตุการณ์นี้ทำให้สปอนเซอร์หลายรายและสื่อไม่พึงพอใจต่อการกระทำและการ ดำเนินงานของ SM

Credit
Originally from Sun Le
English translation by ihangeng
Thai translation by Lek and whitecat
kd.http://www.siamzone.com/board/view.php?sid=1471462