ความสุข

ควา ม สุ ข..

ค วา ม ส ุ ข…

ความ.. สุข..

.
.
.

ความสุข!..


credit: ♬thea @ sj-world.net ll แปลไทย โดย mol~la~yo (at) dek-d.com

Advertisements