วันนี้.. เจ็บจัง

..2010..

..ตกลงไปในความรู้สึกที่เหมือนกำลังถลาลง..

Source : 박정수 미니홈피
translated by Jihee@sj-world.net – แปลไืทย โดย yeonyehnyuseu.wordpress.com